Mini-kursus “Tegn en hånd”

Hej. I min mini-kursus, vil du lære mange ting om hånden, så du kan være i stand bagefter til at tegne en hånd bevist, rumlige og nuanceret.

Mini-kursus "Tegn en hånd"

Materialer

  • Blyanter HB, 2B, 6B
  • Godkvalitets tegnepapier
  • Viskelæde
  • Knetgummi
  • Hobbykniv

Modul 1 Proportioner

I den første modul vil vi observere proportioner og forskellige punkter og akser på hånden

Modul 2 Anatomy

Mini-kursus "Tegn en hånd"

Her undersøger vi håndenes knogler og muskler.

Modul 3 Geometri

Mini-kursus "Tegn en hånd"

For at tegne en hånd man skal forstår den enkelte geometrisker former, som hånden består: kasser og cylindre.

I denne modul, vil vi lære at se og tegne hånden som en geometrisk genstand.

Modul 4 Liniel perspektiv

Mini-kursus "Tegn en hånd"

Her vælger vi en spændende hånd position og arbejder med Tegn selv hånden med toner, skraveringer og perspektiv.

Kopi af tegning ( Albrecht Dürer XVI årh.)

Det er en rigtig god øvelse at lave kopitegning, især de Master af Renæssancen Tid. I kan observere hvordan Kunstner skaber formen, sætter skraveringer, arbejder med lys og skygger, udtryk osv.

Du får i gang til min kopi-samling.

Vælg dit ønskede forløb

Comments are closed