Jeg er glad for at hver af mine kursister beholder sin egen unikke malerstil og får samtidig strammet på sin portrætteknik.portrætundervisning Xenia Michaelsen

Elevernes portrætter. Vi arbejder med Pladering, Proportioner, Rumlighed og Stemning.

Ansigts udtryk. Elevernes kopi tegninger.

Elevernes arbejder “Portræt uden detaljer”.

Det er mange der tror at portræt er det først og fremmes øjerne, næse og munden. Det kan diskuteres!
Her er stærke udtryksfulde portrætmalerier næsten uden de detaljer. De har skabt af mine elever.

Undervisnings steder

  • Elværket. Frederikssund DOF fritidsskole.
  • Ådalens skolen. Frederikssund FOF aftensskole.
  • Ågalleriet. Frederiksværk. DOF fritidskoler.
  • Gulddysse kunstværkstedet i Roskilde i april 2019. Dejligt sted at være.
  • TegnerskoleKbh. København DOF.

Kontakt mig her